ICHPatrimoni
Cultural Immaterial

Fundació Dieta Mediterrània

La salvaguarda del patrimoni mil·lenari comú a les poblacions de la conca mediterrània amb un estil de vida i costums des de les practiques Agràries, la cuina, l’alimentació i l’activitat física practicada amb regularitat han despertat l’interès d’eminents científics de tot el món en les últimes dècades per la seva contribució a la prevenció de nombroses malalties:
Promou la investigació al voltant de la Dieta Mediterrània en relació amb els seus aspectes saludables,
històrics, culturals, culinaris, agraris i mediambientals.
Difon els resultats dels estudis i promou la Dieta Mediterrània entre els diferents grups poblacionals.

http://dietamediterranea.com/ca/