ICHPatrimoni
Cultural Immaterial

Centre UNESCO de Catalunya

El Centre UNESCO de Catalunya - Unescocat es va crear l’any 1984 amb el propòsit de fer present la UNESCO a Catalunya i la cultura i llengua catalanes a la UNESCO. Avui, aposta per esdevenir un referent en la gestió de la diversitat i reafirma el compromís amb els valors essencials dels drets humans, la cultura de la pau, la pluralitat cultural, la biodiversitat i el diàleg entre les cultures. Unescocat vol “construir ponts i trencar fronteres” a Catalunya, a la Mediterrània i a les plataformes intergovernamentals, mitjançant una acció innovadora i transversal fonamentada en els principis del desenvolupament sostenible, la cohesió social, l’aprofundiment democràtic i la identitat nacional. Unescocat manté relacions oficials amb la UNESCO i té estatut consultiu prop de l'ECOSOC i del Departament d'Informació Pública de les Nacions Unides.