ICHPatrimoni
Cultural Immaterial

ONG acreditades

ONG acreditades
1. El Comitè proposarà a l'Assemblea General l'acreditació d'organitzacions no governamentals de provada competència en el camp del patrimoni cultural immaterial perquè actuïn en qualitat d'assessors per al Comitè.
2. El Comitè proposarà així mateix a l'Assemblea General els criteris i modalitats d'aquesta acreditació.