ICHPatrimoni
Cultural Immaterial

The ICH NGO Forum

El Fòrum ICH NGO és la plataforma per a la comunicació, la creació de xarxes, l'intercanvi i la cooperació de les ONG acreditades per la UNESCO per prestar serveis d'assessorament al Comitè Intergovernamental en el marc de la Convenció de la UNESCO de 2003 per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial.
Les ONG són un pilar per a la salvaguarda de les tradicions de vida al món, juntament amb els titulars d'aquestes tradicions i els Estats. El Fòrum també dóna la benvinguda a les organitzacions no governamentals que actuen en el camp del Patrimoni Cultural Immaterial i estan en el procés d'acreditació.
El Fòrum ICH NGO organitza reunions i simposis sobre els reptes internacionals compartits en les polítiques i pràctiques de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial, i en particular es compromet a seguir l'aplicació i l'evolució de la Convenció de 2003. Reunions periòdiques tenen lloc simultàniament amb les sessions de l'Assemblea General de la Convenció (cada dos anys al juny) i del Comitè Intergovernamental (anualment, al desembre).