ICHPatrimoni
Cultural Immaterial

Dimecres, 15 d'abril de 2015

Músiques tradicionals del Senegal

Revitalitzar la transmissió intergeneracional del patrimoni musical del Senegal com una via per enfortir la capacitat de les comunitats per treballar conjuntament la seva història i realçar una àmplia i diversa gamma de tradicions musicals, gèneres, instruments i artesania associada. Aquest és l'objectiu de l'inventari que duu a terme la UNESCO i el ministeri de Cultura i Francofonia senegalès, que mira de preservar les funcions socials, espirituals i culturals de la seva música, incloent-hi celebracions del naixement, els ritus de mort, iniciacions, benediccions, l'agricultura, la pesca, els valors i les llegendes i els mites.
 
Diverses àrees de l'herència musical del Senegal estan mal documentades i, per tant, l'establiment d'un inventari per a la salvaguarda del patrimoni era una tasca urgent, que es va posar en marxa l'estiu del 2013 i que ara comença a donar fruits gràcies a la creació d'una base de dades elaborada pels mateixos ciutadans que gaudeixen i produeixen aquesta música en diverses manifestacions culturals, i al pla d'acció de salvaguarda, que inclou tallers per tal d'impulsar la transmissió dels continguts.
 
Aquest inventari ha permès constatar les diferències culturals en diverses regions del país. A tall d'exemple, a les regions del sud de Casamance, els seus habitants es mostren molt aferrats a les creences i pràctiques tradicionals -iniciació i els ritus agrícoles- i viuen en zones boscoses on les seves expressions musicals marquen el cicle de la vida. Mentre que a la regió nord de la vall del riu Senegal, que està obert a influències i on les poblacions de pescadors i agricultors són més mòbils, les expressions s'han enriquit contínuament pels intercanvis culturals.
 


Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF