ICHPatrimoni
Cultural Immaterial

Articles Dissabte, 14 de febrer de 2015

1a Conferencia Internacional d'ONG acreditades per la Convenció per a la salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO

del 6 al 13 de juny de 2015

Tags: conferencia

L’any 2015 es compliran dotze anys de l’aprovació per la Conferència General de la UNESCO de la Convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial, fet que ha significat un enorme salt endavant en el reconeixement i la promoció de la Cultura Popular d’arreu.
És per això que la UNESCO és conscient que la salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial només serà efectiva si implica de manera pràctica les poblacions i les comunitats que mantenen viu aquest patrimoni. Les ONG acreditades per la Convenció tenen un paper clau per assolir aquest objectiu.
El mes de desembre de 2014, a París, dins el Fòrum d’ONG acreditades s’aprovà la proposta, presentada per l’ENS de l’Associacionisme Cultural Català, de realitzar a Catalunya una 1a Conferència d’ONG acreditades durant l’any 2015.
És en aquest context que l'ens de l'Associacionisme Cultural Catala proposa la realització de la 1a Conferencia Internacional d'ONG acreditades per la Convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO.

DocumentsPrint Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF