ICHPatrimoni
Cultural Immaterial

Metodologia de treball

Pel que fa als continguts i temàtiques que considerem essencials hi ha una clara voluntat de donar veu als representants internacionals de les ONG i experts dels diferents països que hi participin, així com garantir la participació i seguiment continuat de la Conferència per part d’aquelles ONG de països en situació econòmica precària i que no els hi permet traslladar als representants de la seves comunitats en la trobada. Per aquests motius hi ha prevista una primera fase virtual en la qual hom pot participar incorporant comentaris i propostes, posicionar-se en aquelles aportacions i generar així, amb un procés obert i transversal, la presència útil de totes les comunitats.
 
Quins són els objectius específics.
  • Facilitar l’intercanvi de coneixement i experiència entre les ONG.
  • Identificar les dificultats en el treball de les ONG.
  • Estudiar les relacions amb altres agents implicats en la salvaguarda del patrimoni cultural immaterial (autoritats, experts, comunitats, ...).
  • Debatre la funció de les ONG en la transmissió del patrimoni cultural immaterial.
 
Fase virtual. Debat previ per identificar els temes clau a tractar a la fase presencial. (1 de març – 15 de maig 2015) mitjançant la plataforma Delibera. L’objectiu és identificar aquells temes  que tenen consens i que per tant no cal tractar a la sessió presencial i treballar en aquelles temàtiques que no en tenen per tal de centrar el debat i l’aprofundiment a la sessió presencial. Aquest sistema permet en tot moment, a partir de redactats propositius, identificar en temps real el grau d’acord o desacord que suscita cada proposta, així com fer aportacions i comentaris i respondre entre els participants.

Durant el mes de febrer es convidarà a participar en aquest fòrum als responsables de les ONG acreditades a la Convenció així com a experts i persones interessades de Catalunya. Les llengües habituals de treball seran l’anglès i el català. S’establiran dues rondes de debat.

Continguts a tractar en les sessions de treball:
Tema 1: organització interna del Fòrum. Com hauríem d'organitzar-nos per a ser més eficients en el nostre paper dins de la Convenció?
Tema 2: organisme d'Avaluació. Com hauria de / podria contribuir el Fòrum a l'elecció de l'ONG per formar part de l'organisme avaluador?
Tema 3: Ètica
Tema 4: La missió / el paper de les ONGs / el Fórum – entre experts i Estats membres.
Tema 5: Desenvolupament sostenible. El paper de les ONGs / el Fòrum en relació als nous paràgrafs de les Directrius operatives que seran discutides en la propera sessió del Comitè.

 
Fase presencial. (del 6 al 13 de juny de 2015). Sessions de treball organitzades per equips a partir d’una contextualització del tema a tractar a partir d’una breu presentació acotada als treballs reunits en la fase virtual. La forma de treball ha de comportar identificar problemàtiques i arribar a acords en possibles solucions i/o suggeriments en comportaments futurs.

Temàtiques: fruit dels resultats del debat virtual.
  1. Sessions de treball pròpies de la Convenció, compaginant-les amb visites i mostres culturals arreu del país (Castells, Patum, Palau de la Música, Reserva de la Biosfera del Montseny).
  2. Sessions de treball sobre les obligacions en tant que ONG acreditades.
  3. Possibilitat d’oferir un panorama de constitució del Fòrum d’ONG.
  • Activitats paral·leles algunes de les quals adreçades als acompanyants però la majoria adreçades als congressistes també. Cal comptar amb el factor “crida” de Barcelona com a Capital Cultural i Catalunya.
  • Mostres festives de la cultura popular catalana alternades per cada jornada de treball: sardanes, bandes de música, esbarts, teatre, pessebres, puntes, ...


Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF