ICHPatrimoni
Cultural Immaterial

Dinàmica organitzativa

Sense obviar la importància del Fòrum internacional d’ONG, ans el contrari, creiem del tot necessari constituir dos comitès de seguiment de la Conferencia, un liderat pel Fòrum de ONG de la mateixa Convenció i un altre de local, amb clara voluntat d’enriquir el procés i finalitats de la trobada, malgrat la direcció de tot l’esdeveniment rau a càrrec d’un nucli format per representants de l’ENS i del Departament de Cultura de la Generalitat.
 
  • Constitució del Comitè Organitzador Internacional. Fruit de les converses amb el Fòrum Internacional de ONG mantingudes a París, s’acordà que el Fòrum d’ONG s’implicarà activament en el comitè organitzador. En aquest sentit es demana a la presidenta, Jorijn Newyrinck, que identifiqui els membres que volen formar part del comitè organitzador. Pel que fa al sistema de treball en principi es contempla fer reunions virtuals per skype.
  • Els membres del Comitè Organitzador Nacional restarà constituït per membres de la Xarxa d’Associacions i Clubs Unesco, dues persones de la Direcció General d’Associacionisme, Cultura Popular i Acció Culturals, etnòlegs i designats en àmbits universitaris.
  • Fomentar la participació dels col·lectius de la Cultura Popular a la dinàmica de la Conferència, així com divulgació entre estudiants universitaris i presència de municipis amb sensibilitat i/o capital de patrimoni cultural immaterial.
  • Creació d’un web permanent, en català i anglès, (www.ich.cat) en l’àmbit de l’ENS per treballar nacionalment i internacional tot allò referent al PCI, amb col·laboracions d’experts d’arreu del món, i amb clara vocació pedagògica a dirigida a les comunitats que treballen al cultura intangible. Aquest mateix web servirà com a eina d’informació puntual a les ONGs acreditades a la Conferència.


Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF