ICHPatrimoni
Cultural Immaterial

A qui va adreçat

La celebració d’aquesta conferència a Catalunya comporta no tan sols projectar la nostra cultura immaterial i formes d’expressió al món, sinó també aprofitar el moment per iniciar un procés de contacte continuat amb estudiosos, experts i comunitats dins d’aquest camp i assolir un punt en el qual puguem saber quin és el patrimoni multicultural de la nostra realitat social, que permetrà una millora en les planificacions de plans culturals íntimament vinculats amb tot el que ha de significar les formes de tracte per inclusions culturals i integracions dels col·lectius d’immigrats al nostre territori.
  • Membres de les ONG internacionalment acreditades o no davant de la Convenció del Patrimoni Immaterial de la UNESCO.
  • Persones i col·lectius catalans susceptibles d’estar interessats.
  • Institucions públiques i privades de Catalunya.
  • Sector universitari: catedràtics i estudiants.
  • Tot el conjunt de comunitats que treballen el Patrimoni Cultural Immaterial.
  • Comunitats de Terres de l’Ebre, actualment en procés d’elaboració de l’Inventari del PCI de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre.
  • Estudiosos en general. 


Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF