ICHPatrimoni
Cultural Immaterial

Fòrums

El fòrum virtual (1 de març / 15 de maig de 2015) té l'objectiu de generar un espai de participació previ a la Conferència Presencial (3-16 de juny de 2015) on puguin participar tant aquelles ONG i persones que no puguin assistir a la Conferència presencial, com aquelles que si ho facin.

Així mateix vol generar un procés previ a la Conferència presencial, de clarificació i d’identificació de conceptes, propostes, temes, etc.  amb la voluntat de construir col·lectivament un discurs consensuat i poder centrar el debat a la Conferència presencial.

Per cada tema s’obrirà un fòrum (1 de març / 15 de maig de 2015) on, a partir d’una breu presentació, s’introduirà el tema a tractar, demanant el posicionament de la persona que participi, tot possibilitant les argumentacions, conèixer en temps real el resultat del debat, les aportacions i propostes així com poder-les respondre i interactuar.

El resultat del fòrum es presentarà a la Conferència presencial amb l’objectiu de definir els continguts a tractar i debatre.
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF